DETECCIÓ PRECOÇ CÀNCER DE COLON I RECTE

Programa oficial (Departament de Salut) mitjançant el qual es realitza una prova de detecció de sang oculta en femta.

La majoria de vegades el càncer de còlon i recte es desenvolupa a partir de petites lesions dins el budell (pòlips) que poden sagnar sense molèsties. Aquesta senzilla prova permet detectar de manera precoç fases inicials de càncer de còlon i recte.