Risc cardiovascular

Mesurem els factors del risc cardiovascular per aconsellar-te la millor manera de reduir aquest risc, mesurem indicadors com:

  • Pes
  • Tensió
  • Perímetre abdominal
  • Sucre
  • Colesterol
  • Preguntes de control 

Tota aquesta informacio la posem a les taules Score per definir quin és el teu risc de patir un infart vascular ens els propers deu anys. 

Demanar cita