Política de privacitat

Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades amb còdi de registre 2100290877. Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. En qualsevol moment pot vostè exercir els seus drets d'accés accés, rectificació o cancel · lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol · licitud a la direcció del titular dels fitxers. Podeu trobar formularis per l'exercici dels seus drets en el lloc web de l'Agència de Protecció de Dades.

COMUNICACIONS COMERCIALS

En virtut de el que estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Farmàcia Guarc li informa que podrà utilitzar les adreces de correu electrònic facilitades per vostè en www.farmaciaguarc.com, per mantenir-li informat de les seves novetats comercials, de les seves diferents ofertes promocionals, tant pròpies com de les empreses que anuncien els seus serveis en www.farmaciaguarc.com i d'altres empreses relacionades amb els continguts oferts per www.farmaciaguarc.com. Vostè dóna el seu consentiment exprés perquè Farmàcia Guarc pugui utilitzar la seva adreça de correu electrònic a aquest efecte concret. Si no desitja que s'usin per a aquestes finalitats, comuniqui-ho enviant un e-mail a l'adreça: info@farmaciaguarc.com

Copyright © 2016 Diseño web farmacia - FARMAOFFICE