Política de privacitat

La titular del web és:

La Sra. Rocío López-Ybarra Flores, amb DNI 44420955C, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb número 16388, farmacèutica titular de l'oficina de farmàcia número 52  amb domicili a Plaça Ajuntament 14, 08292 Esparreguera, Tel. 937774505 i correu electrònic info@farmaciguarc.com


Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades als fitxers titularitat de Rocío López-Ybarra Flores ( en la seva qualitat de responsable del tractament ) amb NIF 44420955C que estan degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades i tenen per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l'enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari.

Les seves dades seran cancel·lades quan finalitzi la prestació del servei en el cas es conservaran durant cinc anys abans de la seva destrucció o fins al moment en què se sol·liciti la supressió.


La titular de l'oficina de farmàcia està legitimada per a tractar les dades, pel consentiment de l'interessat i conformi estableix l'article 2 de la Llei 31/1991 de 13 de desembre d'Ordenació Farmacèutica de Catalunya, pel que fa a les seves competències professionals per prestar el servei que se li ofereix.


Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat dels supòsits que preveu la legislació vigent en cada moment. Tampoc hi ha la previsió de fer transferències internacionals amb les meves dades.


Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, davant de la titular de l'oficina de farmàcia la Sra. Rocío López-Ybarra Flores, amb DNI 44420955C, farmacèutica titular de l'oficina de farmàcia número 52  amb domicili a Plaça Ajuntament 14, 08292 Esparreguera, Tel. 937774505 i correu electrònic info@farmaciguarc.com.