Política de privacitat

La titular del web és:

La Sra. Rocío López-Ybarra Flores, amb DNI 44420955C, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb número 16388
Té el domicili a Plaça Ajuntament 14, Tel. 937.774.505 i correu electrònic info@farmaciguarc.com


Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades als fitxers titularitat de Rocío López-Ybarra Flores que estan degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades i tenen per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l'enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari.
L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a la Sra. Rocío López-Ybarra Flores o per mail a info@farmaciaguarc.com